این اموزش برای افرادی است که فقط می خواهند جلوی موهای خود را و به اندازه ی دلخواه خود کوتاه نمایند و جهت رفاه شما این آموزش را همراه با عکس قرار داده ایم.

 نخستدر جلوی موها در پیشانی را که اندازه ی آن بسته به رضایت خودتان است تعیین نمایید .با همان زاویه ی ۴۵ درجه ای که موها را گرفتید .الای سر خود را مانند یک مثلث جدا کنید و بقیه ی موها را کلیپس بزنید تا مزاحم کار نباشند:

photo آموزش عکس به عکس کوتاه کردن چتری مو( رایگان)

قد جلوی موها در پیشانی را که اندازه ی آن بسته به رضایت خودتان است تعیین نمایید .با همان زاویه ی ۴۵ درجه ای که موها را گرفتید قیچی را نیز زاویه دار بگیرید و در انتهای ابرو قرار دهید و به صورت اریب تا وسط سر خود کوتاه کنید.

 

photo آموزش عکس به عکس کوتاه کردن چتری مو( رایگان)

برای طرف دیگر سر هم مطابق شکل انجام دهید:

photo آموزش عکس به عکس کوتاه کردن چتری مو( رایگان)

 

به صورتی که وقتی موها را میگیرید و میبینید تقریبا یک هفت خواهید دید:

photo آموزش عکس به عکس کوتاه کردن چتری مو( رایگان)

 

قیچی پتاژ:

photo آموزش عکس به عکس کوتاه کردن چتری مو( رایگان)

 

حالا نوبت می رسد به پتاژ کردن با پتاژ توی موها را تا حدی خالی میکنید و کم حجم میکنید:

photo آموزش عکس به عکس کوتاه کردن چتری مو( رایگان)

 

 

و در نهایت چتری کج را خواهید:

 

 

photo آموزش عکس به عکس کوتاه کردن چتری مو( رایگان)

 

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۶ آذر ۱۳۹۰