photo آموزش کنترل ماشین موقع سر خوردن یا قفل کردن چرخها

یخ زدگی خیابانها یا رانندگی در زمان بارندگی موجب سر خوردن چرخها می شود راننده چگونه باید با کنترل این سرخوردگی یا قفل کردن چرخها مانع ایجاد تصادف شود؟هنگام لغزش چرخ‌ها، رانندگان باید فرمان را به سمت خارج خیابان بچرخانند تا کارافتادگی چرخ جلو خنثی شود و به حالت مناسب برگردد، همچنین هنگام لغزش چرخ‌ها پا را از روی پدال گاز و ترمز برداشته و با فشار روی کلاچ قرار دهند تا لغزش برطرف و خودرو به حالت عادی بازگردد. چگونگی کنترل شرایط هنگام قفل شدن چرخ‌ها لازم به ذکر است که هنگام قفل شدن چرخ‌های جلو، پا را از روی پدال گاز و ترمز برداشته و باید کلاچ را فشار داد، سپس خودرو را به سمت سرخوردگی قسمت عقب خودرو هدایت کرد، اما باید مراقب بود که انجام بیش از حد این کارها، خودرو را به طور کامل به طرف خلاف مسیر بر می‌گرداند.

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۴ دی ۱۳۹۵