photo اجابت هر دعایی با خواندن سوره واقعه از ۱ رجب تا ۱۴ رجب

یکی از بهترین راه ها برای استجابت دعا خواندن سوره ی واقعه از ۱ رجب است که شما باید هر روز سوره واقعه را به تعداد آن روز بخوانید . روز اول یکبار … روز دوم دو بار… روز سوم سه بار …. تا روز ۱۴ که باید ۱۴ بار بخوانید. …خوشبختانه امسال ( سال ۹۴) ماه رجب روز دوشنبه شروع می شود . حضرت امام زین العابدین علیه السلام نقل می کنند که حضرت فرمودند :
زمانیکه اول ماه [قمری] روز دوشنبه بود آغاز کن به قرائت سوره واقعه (اذا وقعت الواقعه). در روز دوشنبه یک بار و در روز بعد دو بار به همین نحو تا روز چهاردهم که چهارده بار خوانده می‌شود.

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۲۸ فروردین ۱۳۹۴