photo اخراج نصرتی و رضایی !!!!

محمد نصرتی با کسر مبلغ ۲۵۰ ملیون تومان از کل قرارداد جریمه و به دلیل حسن سابقه و زحماتی که در عرصه فوتبال کشیده است و همچنین درخواست تعداد زیادی از پیشکسوتان فوتبال و هواداران، محرومیت کامل وی به محرومیت تا پایان نیم فصل تبدیل شد. هم چنین شیث رضایی مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان از کل قرارداد  اش کسر و  از باشگاه پرسپولیس اخراج می شود.

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۱۴ آبان ۱۳۹۰