photo ادرس نمایشگاه گل و گیاه تهران

نمایشگاه گل و گیاه تهران مانند هر سال در محل برگزاری نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهران واقع در ضلع جنوبی بوستان برگزار می شود.  از تاریخ ۱۸ لغایت ۲۲ اردیبهشت ماه ۹۱ و  از ساعت ۱۰ صبح لغایت ۲۱ پذیرای بازدیدکنندگان است.

photo ادرس نمایشگاه گل و گیاه تهران

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱