photo ازدواج بدون اجازه ی پدر(ازدواج موقت)

ازدواج موقت بین دختر و پسر از نظر اسلامی مانند ازدواج دائم است ولی اسلام شناسان و مراجع تقلید از زمان کهن تا به حال درباره اینکه دختر بتواند بدون اذن ولی ازدواج نماید اختلاف نظر داشته اند و بسیاری از آنان به خاطر دوری از هرج و مرج و فساد اذن ولی را شرط عقد دانسته و می‌دانند . ولی برخی بر این عقیده اند که در اسلام بنابر حکم اولیه اذن ولی در عقد دختر بالغ و رشید شرط نیست .
بقیه در ادامه مطلب…

البته با یک دید خوشبینانه ؛ می توان چنین گفت که هدف آن ها از طرح چنین مسئله ای ، جلوگیری از اشاعه فساد و فحشا و پیدا کردن یک راه حل برای مشکلات این چنینی در جامعه می باشد .

اما  طرح چنین مطالبی در جامعه، حتی اگر در حد پیشنهاد هم باشد ، خالی از تبعات مختلف و منفی نخواهد بود و برای بسیاری از پسرها و دختران همراه با بسیاری از سوء تعبیرات و نتایج ناگواری خواهد بود . مسئولین حتی برای طرح چنین دیدگاهایی باید از قبل برنامه ریزی و دور اندیشی داشته باشند ، زیرا طرح مستقیم مسائل چنین حساسی، قطعا به نفع جامعه و نسل جوان نخواهد بود .

در عالم تشیع، ازدواج موقت، تحت شرایط خاصی توصیه شده است و دارای آدابی است . حتی بسیاری از مراجع تقلید قدیم و جدید معتقدند که دختر بالغه رشیده  برای ازدواج موقت نیز باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد. این اذن داشتن از پدر یا جد پدری، که بسیاری از مراجع به آن اهمیت می دهند به این لحاظ است که مردی که می خواهد با خانمی ازدواج کند حتی به صورت موقت، باید بداند این خانم حامی و پشتیبان دارد. یعنی به گونه ای از هرج و مرج اجتماعی جلوگیری شود و ارزش زنان در جای خود محفوظ بماند .

آیا این سبک و سیاق به ش.هوت پرستی بسیاری از مردان متاهل دامن نخواهد زد؟ و آیا بسیاری از کانون های خانوادگی را به هم نخواهد ریخت ؟

اما اگر ما به خاطر جلوگیری از فحشا، بخواهیم معضل دیگری درست کنیم، ویرانه‌ای بر روی ویرانه ای بنا نموده ایم . بعضی از مسئولین گفته اند ، از این طریق می توان جلوی بسیاری از خودنمایی های زنان و دختران را در خیابان ها گرفت . اما اگر به طور مثال دختری ، یک سال به ازدواج موقت آقایی در بیاید و  بعد از یک سال هم این آقا تمایلی به صیغه کردن مجدد این خانم نداشته باشد ، تکلیف چیست ؟ آیا این خانم که دیگر باکره هم نیست ، دیگر با چنین شکل و شمایلی وارد خیابان نمی شود و به دنبال خود نمایی بیشتر نخواهد بود ؟ و اگر از بدی روزگار این خانم بچه‌دار شد ، مسئولیت این بچه با کیست ؟ از همه مهم تر ، آیا این سبک و سیاق به شهوت پرستی بسیاری از مردان متاهل دامن نخواهد زد ؟ و آیا بسیاری از کانون های خانوادگی را به هم نخواهد ریخت ؟
ازدواج موقت

بار ها بسیاری از دختران و پسران گفته اند ، وقتی مسئولین گفته اند ، پس می شود که ما خودمان صیغه مربوطه را خوانده و با هم ارتباط داشته  باشیم . اما غافل از این که مسئولین با طرح چنین مسائلی ، بدون برنامه ریزی و بدون عاقبت اندیشی ، و شاید نا آگانه  موجب رواج فساد به گونه دیگری می شوند . اگر کمی به عمق این مسئله توجه کنید ، متوجه خواهید شد که این امر باعث می شود بسیاری از دختران دیگر حرمت بزرگ ترهای خود را نداشته  و دست به هر کاری که تمایل دارند ، بزنند . علاوه بر این با چنین اتفاقاتی باید برای  این دختران  انتظار انواع بیماری های جنسی که از طریق مقاربت های جنسی متنوع  منتقل می شود ، داشت .

از طرف دیگر ، بسیاری از  خود جلوه گری ها و خود نمایی ها مربوط به دختران مجرد نیست ، بلکه ما شاهد خانم های متاهلی هستیم که با آرایش و خود آرایی در خیابان ها تردد می کنند .

بیشتر مردان متاهلی که وضعیت مالی خوبی دارند ، از این طرح استقبال می کنند . زیرا با خرج کردن یک پول اندک ، می توانند تنوع طلبی را تجربه کرده و پس از مدتی که از یک دختر خانمی دلزده شدند ، شخص  دیگری را جایگزین کنند . قطعا در جامعه ما که هنوز بین سنتی بودن  و مدرنیته گیر کرده است ، متضرر دختر خانم ها خواهند بود زیرا هم فرصت و زمان ازدواج را از دست داده اند و هم شرایط یک دختر خانم را ندارند . اما معضل بزرگتر این است که علاوه بر رابطه های جنسی نامتعارف و بیمار گونه ، این افراد برای ازدواج مجدد ، تلاش خواهند کرد تا به گونه ای مسئله پیش آمده  را ترمیم کنند ، که این پدیده هم  بدبختی دیگری  به بدبختی فرد می افزاید ، چرا که بار کج به منزل نمی رسد .

قطعا در جامعه ما که هنوز بین سنتی بودن  و مدرنیته گیر کرده است ، متضرر دختر خانم ها خواهند بود زیرا هم فرصت و زمان ازدواج را از دست داده اند و هم شرایط یک دختر خانم را ندارند

برای این معضل اجتماعی چه می توان کرد ؟ اگر شرایط ازدواج و اشتغال برای دختران و پسران حل شود ، فرصت هایی فراهم شود ، تا هر دو طرف همدیگر را در فضای امنی در کنار خانواده بشناسند . و یا این که به جای بحث صیغه برای مردان متاهلی که اقدام  به صیغه کردن دختران می کنند ، بحث ازدواج دوم ، با برنامه ریزی ، فرهنگ سازی و اصولی و با نظر همسر اول  مطرح شود . و یا واقعا برنامه ای تدوین شود که به جای بیان چنین پیشنهاداتی ، این مشکلات برای جوانان به گونه های کار آمد و تخصصی حل شود ، بهتر خواهد بود تا این که ما شمار دختران خیابانی و  آمار فحشا و فساد را با دست خود بالا ببریم .

منبع: تبیان

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۱۵ تیر ۱۳۹۰