photo استخدام کشوری قوه قضائیه http://95.38.60.169/Home.aspx

الف – شرایط عمومی استخدام
۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران .
۲- نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.
۳- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.
۴- داشتن توانائی جسمی و روانی متناسب با شغل مورد درخواست و عدم ابتلا به بیماری‌های مسری به تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد دادگستری جمهوری اسلامی ایران
۵- اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرّح درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۶- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۷- نداشتن منع استخدامی در دستگاههای دولتی به موجب آراء مراجع قانونی.
بقیه در ادامه مطلب….
منبع و آدرس ثبت نام

http://95.38.60.169/Home.aspx

ب – مدارک مورد نیاز
۱- فرم تکمیل شده درخواست شغل از دادگستری جمهوری اسلامی ایران که پس از ورود اطلاعات داوطلبان از طریق سایت مربوطه اخذ شده باشد.
۲- دوقطعه عکس ۴×۳ که مشخصات متقاضی در ظهر آن قید شده باشد.
۳- رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ۶۰۰۰۰ ریال به حساب شماره ۹۸۰ خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملی ایران بعنوان حق ثبت نام (برای مشمولین بند ۱ قسمت ج- ایثارگران ۵۰% مبلغ مذکور)
۴- تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم ( برای آقایان )
۵- تصویر کارت ملی و تمامی صفحات شناسنامه
۶- تصویر آخرین مدرک تحصیلی
۷- تصویر مدارک مندرج در بند ۷ قسمت ج
۸- سایر مدارک پیش‌بینی شده در بند ۱۲ قسمت ج (گواهی‌های مربوط به افزایش حداکثر سن)
۹ – داوطلبان واجد شرایط پس از تکمیل فرم ثبت نام از طریق اینترنت می‌باید کلیه مدارک مشروحه فوق را ضمن اسکن در سیستم رایانه از طریق سایت مذکور حداکثر تا تاریخ ۹۰/۶/۱۹ با پست سفارسی به نشانی دادگستری کل استان مورد تقاضا ارسال نمایند (آدرس دادگستری کلیه استان‌ها ضمیمه می‌باشد.)
* مدارک صرفاً در پاکت A4 ارسال شود.
به مدارک ناقص و یا مدارکی که بعد از مهلت مقرر به پست تحویل شده باشد و یا بدون ثبت نام در آدرس اینترنتی ارسال شود ترتیب اثرداده نخواهدشد. (وجوه پرداختی و مدارک ارسالی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد)

ج – تذکرات:
۱- جانبازان و آزادگان عزیز انقلاب اسلامی و اعضا خانواده معظم (شهداء، مفقودین و جانبازان) به شرط دارابودن شرایط مذکور درآگهی از اولویت مقرر قانونی و امتیازات قانونی برخوردار خواهند بود.
۲- کارکنان قرارداد کار معین دادگستری جمهوری اسلامی ایران حداکثر از ۱۰ امتیاز (بابت هر یک سال سابقه خدمت قراردادی ۲ امتیاز)
* کارکنان قراردادی سازمانهای وابسته به قوه قضائیه مشمول این بند نمی‌باشند.
۳ – افرادیکه بطور پیوسته با شوراهای حل اختلاف همکاری داشته‌اند به شرط اشتغال و دارابودن شرایط مندرج در آگهی متناسب با سابقه خدمت حداکثر از ۵ امتیاز برخوردار خواهند بود. (بابت هر یک سال سابقه خدمت، یک امتیاز)
۴- معلولین عادی به شرط دارابودن سایرشرایط مندرج دراین دفترچه از ۳% سهمیه قانونی بهره‌مند خواهند بود.
۵- بسیجیانی که حداقل ۴ سال سابقه عضویت فعال و مستمر، درگردان‌های عاشورا و الزهرا داشته باشند درشرایط مساوی با سایر داوطلبان غیر ایثارگر دراولویت خواهند بود.
۶- داوطلبان بومی در صورت کسب حد نصاب نمره لازم و داشتن شرایط مندرج در آگهی تاسقف ۵۰% مجوزهای استخدامی مربوطه از اولویت لازم برخوردار می‌باشند و در این صورت رقابت در بین افراد بومی همان مناطق انجام خواهد شد. چنانچه نسبت به باقیمانده سهمیه، سایر افراد بومی رتبه لازم را در بین کلیه افراد کسب کرده باشند امتیاز فوق مانع از جذب آنها به میزان بیشتر از ۵۰% سهمیه نخواهد شد.
داوطلبان بومی به افرادی اطلاق می‌شود که دارای یکی از شرایط بند‌های ذیل باشند
• الف – محل تولد آنها با محل جغرافیایی مورد درخواست (استان مورد تقاضا) یکی باشد
• ب – حداقل ۲ مقطع از مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه را در استان مورد درخواست گذرانده باشند.
• ج – فرزندان پرسنل نیروهای مسلح درصورتیکه محل ۳ سال از سنوات تحصیلی آنها (اعم از ابتدایی، راهنمایی و یا دبیرستان) با استان مورد تقاضا یکی باشند نیز بومی تلقی می‌شوند.
۷- مشمولین بندهای ج – ۱ ، ۲ ، ۳ ،۴ ، ۵ و ۶ ضروریست گواهی لازم را از مراجع ذیصلاح { بنیاد شهید و امور ایثارگران – سازمان بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – دادگستری مرکز استان (جهت تایید سوابق قراردادی و فعالیت مستمر در شوراهای حل اختلاف)- مدیریت توانبخشی سازمان بهزیستی و اداره آموزش و پرورش } حسب مورد اخذ و همراه با سایر مدارک ارسال نمایند. ضمناً جانبازان و اعضای خانواده محترم شهداء درصورت دارابودن کارت شناسایی معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران تصویر آن را ارسال نموده ، درغیراینصورت گواهی لازم را از بنیاد مذکور اخذ و ارسال نمایند.
توضیح اینکه:
فرزندان محترم شهدا، فرزندان جانبازان ۵۰% و بالاتر و فرزندان آزادگانی که حداقل ۵ سال سابقه اسارت دارند از شرکت در آزمون معاف می‌باشند (هماهنگی لازم در این خصوص قبلاً با بنیاد شهید و امور ایثارگران بعمل آمده است).
۸- به مدارک ارسالی توسط دانشجویان و دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر و پایین تر از مقطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک معادل ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۹- معدل کل داوطلبان در مدرک تحصیلی ارائه شده نباید از ۱۴ کمتر باشد.
۱۰- تاریخ فراغت از تحصیل یا ترخیص خدمت نظام وظیفه داوطلبان باید قبل از مورخه ۱۹/۰۶/۱۳۹۰ باشد و به آن دسته از مدارک تحصیلی یا کارت پایان خدمت که بعد از تاریخ مذکور اخذ شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۱۱- داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی و یا پیمانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی باشند.
۱۲- حداقل سن ۲۰ سال تمام و حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس ۳۴ سال (متولدین ۱۹/۰۶/۱۳۵۶ به بعد) و برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس ۳۵ ســال (متولدین ۱۹/۰۶/۱۳۵۵ به بعد) می‌باشد.
تبصره: موارد زیر به شرط ارائه تائیدیه‌های معتبر به حداکثر سن مذکور اضافه خواهد شد.
الف- جانبازان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل به میزان مدت حضور در جبهه، مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی.
ب- آزادگان از حداکثر سن فوق‌الذکر معاف می‌باشند.
ج- اعضا خانواده معظم شهداء، مفقودالاثر، جانبازان تا ۵ سال.
د-کارکنان قرارداد کارمعین دادگستری جمهوری اسلامی ایران به میزان سابقه خدمت قراردادی در دستگاه حداکثر ۵ سال.
۱۳- درهرمرحله از مراحل آزمون و استخدام چنانچه عدم صحت اطلاعات اعلام شده توسط داوطلب احراز شود. داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد.
۱۴- مواد آزمون عبارتند از:
الف – آزمون عمومی شامل:
فرهنگ و معارف اسلامی – احکام (رساله عملیه) زبان و ادبیات فارسی –زبان انگلیسی
ب- آزمون تخصصی:
سئوالات تخصصی متناسب با رشته شغلی از چهار الی پنج درس اصلی رشته‌های تحصیلی مندرج در شرایط احراز آن رشته شغلی خواهد بود.
۱۵ – آزمون چهار مهارت اولیه ICDL شامل (مهارتهای مبانی کامپیوتر، Windows ، Word ، Excel و تایپ ده انگشتی با سرعت حداقل ۱۵۰ حرف در دقیقه) این آزمون حداکثر سه ماه پس از پذیرفته شدن در آزمون‌های عمومی، تخصصی و مصاحبه انجام می‌شود.
۱۶- نظر به اینکه برای اشتغال در برخی از مشاغل نیاز به طی دوره آموزش شغلی می‌باشد، بنابراین پذیرفته‌شدگان موظفند در شش ماهه اول خدمت، دوره مربوطه را با موفقیت طی نمایند.
۱۷ – اشتغال قبول‌شدگان از بدو استخدام در رشته‌ شغلی پذیرفته شده و در منطقه جغرافیایی انتخابی حداقل به مدت ده سال خواهد بود ( در این مدت امکان ا نتقال و جابجایی وجود نخواهد داشت.)
* زمان توزیع کارت ورود به جلسه آزمون و تاریخ برگزاری آزمون متعاقباً از طریق سایت www.modiriat.org به اطلاع داوطلبان خواهد رسید. نگهداری کد رهگیری تا اعلام نتایج آزمون ضروری است.
* اقلیت‌های دینی ملزم به پاسخگویی به سوالات فرهنگ و معارف اسلامی و احکام نمی‌باشند.
آدرس ،‌کد پستی و تلفن دادگستری‌های استانهای کشور
ردیف     استان     آدرس     کد پستی     تلفن
۰۱     آذر بایجان شرقی     تبریز – اول سربالائی ولیعصر – جنب اداره راهنمایی و رانندگی – دادگستری کل استان آذربایجان شرقی – ساختمان شماره ۲ – طبقه سوم – امور اداری     ۵۱۵۷۷۳۴۱۳۵     ۰۴۱۱-۳۳۱۸۱۵۱
۰۲     آذربایجان غربی     ارومیه – میدان انقلاب – دادگستری کل استان آذربایجان غربی – طبقه ششم – مدیریت امور اداری     ۵۷۱۳۴     ۰۴۴۱-۲۲۳۸۰۵۱
۰۳     اردبیل     اردبیل – میدان بسیج – دادگستری کل استان اردبیل – طبقه سوم – اموراداری     ۵۶۱۹۶۷۳۳۳۹     ۰۴۵۱-۷۷۲۱۲۴۵
۰۴     اصفهان     اصفهان – خیابان شیخ صدوق جنوبی – فرعی شانزدهم – پلاک ۸۲ – طبقه سوم – دبیرخانه حوزه معاونت اداری ، مالی و پشتیبانی دادگستری کل استان اصفهان     ۸۱۶۸۷-۱۴۶۴۱     ۶۶۹۵۹۵۱-۴
۰۵     البرز     کرج – بالاتر از میدان طالقانی – دادگستری کل استان البرز – طبقه چهارم – مدیریت امور اداری و نیروی انسانی     ۳۱۴۹۷۷۹۱۱۱     ۰۲۶۱-۲۵۴۴۳۴۳
۰۶     ایلام     ایلام – میدان مادر – بلوار مصلی – دادگستری کل استان ایلام – طبقه دوم – مدیریت امور اداری و نیروی انسانی     ۶۹۳۱۱۸۹۸۳۱     ۰۸۴۱-۲۲۳۷۹۴۶
۰۷     بوشهر     بوشهر – خیابان امام – چهار راه دادگستری – دادگستری کل استان بوشهر – طبقه دوم – مدیریت امور اداری     ۷۵۱۵۶۸۳۳۵۶     ۰۷۷۱-۲۵۳۱۷۳۷
۰۸     تهران     تهران – میدان پانزده خرداد – دادگستری کل استان تهران – ضلع جنوبی – طبقه اول – مدیریت امور اداری و نیروی انسانی     ۱۱۱۴۷۶۴۶۸۳     ۰۲۱-۳۹۹۱۲۱۲۴
۰۹     چهار محال و بختیاری     شهر کرد – خیابان طالقانی – جنب سازمان قضائی نیروهای مسلح – معاونت اداری و مالی دادگستری استان چهارمحال و بختیاری     ۸۸۱۷۶۵۳۱۱۵     ۰۳۸۱۲۲۲۹۵۵۰
۱۰     خراسان جنوبی     بیرجند – میدان طالقانی – ابتدای بلوار شهدای عبادی – دادگستری کل استان خراسان جنوبی – مدیریت امور اداری – طبقه اول     ۹۷۱۹۸۷۳۵۱۹     ۰۵۶۱-۸۸۲۳۳۶۰-۲
۱۱     خراسان رضوی     مشهد – بلوار شهید مدرس – دادگستری کل استان خراسان رضوی – طبقه پنجم – مدیریت امور اداری     ۹۱۳۷۷۸۵۶۵۵     ۰۵۱۱-۲۰۱۴۵۲۶
۱۲     خراسان شمالی     بجنورد – بلوار ۴۲ متری – روبروی پلیس راه – سایت اداری استان- دادگستری کل استان خراسان شمالی     ۹۴۱۸۹۱۳۱۴۴     ۰۵۸۴-۲۳۱۲۲۵۵
۱۳     خوزستان     اهواز – امانیه – میدان مولوی – دادگستری کل استان خوزستان     ۶۱۳۱۷۱۳۱۸۳     ۰۶۱۱-۳۳۶۱۷۲۹
۱۴     زنجان     زنجان – بزرگراه ۲۲ بهمن – روبروی فروشگاه رفاه – دادگستری کل استان زنجان – طبقه سوم – مدیریت امور اداری و نیروی انسانی     ۴۵۱۳۷۳۳۵۶۱     ۰۲۴۱-۴۲۵۵۰۰۹
۱۵     سمنان     سمنان – بلوار قدس – دادگستری کل استان سمنان – طبقه دوم – مدیریت امور اداری و نیروی انسانی     ۳۵۱۴۶-۸۹۱۵۵     ۰۲۳۱-۳۳۳۶۱۸۸
۱۶     سیستان و بلوچستان     زاهدان – خیابان آزادی – ساختمان مرکزی دادگستری کل سیستان و بلوچستان     ۹۸۱۳۹۳۷۸۸۹     ۰۵۴۱-۳۳۲۲۵۲۴
۱۷     فارس     شیراز – میدان شهدا- دادگستری کل استان فارس – طبقه همکف – اداره استخدام و مرخصیها     ۷۱۳۷۶۷۳۵۴۸     ۰۷۱۱-۲۲۳۰۵۰۰
۱۸     قزوین     قزوین – خیابان دانشگاه – جنب پارک الغدیر – ساختمان دادگاه انقلاب – معاونت اداری، مالی و پشتیبانی دادگستری کل استان قزوین – طبقه همکف – امور اداری     ۳۴۱۴۶-۹۶۳۴۵     ۰۲۸۱-۳۶۷۲۵۳۰
۱۹     قم     قم – فلکه آزادگان – بلوار شهید عابدی – دادگستری کل استان قم – طبقه دوم – مدیریت امور اداری     ۳۷۱۹۹۹۸۸۵۸     ۰۲۵۱-۶۷۰۷۰۱۱
۲۰     کردستان     سنندج – خیابان بلوار شبلی – میدان امام شافعی – دادگستری کل استان کردستان – طبقه همکف – امور اداری     ۶۶۱۶۹-۳۴۹۱۱     ۰۸۷۱-۳۵۶۲۶۱۱
۲۱     کرمان     کرمان – خیابان عدالت – دادگستری کل استان کرمان

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۸ شهریور ۱۳۹۰