تعریف قضیه جنایت از زبان قاتل: صبح روز حادثه به بهانه اینکه کلیدم را جا گذاشته ام از زن سالخورده همسایه خواستم اجازه دهد از دیوار حیاط خانه آنها وارد خانه ام شوم. پس از ورود او را از پشت سر غافلگیر کردم و با چاقو به جانش افتادم. وقتی سراغ طلاهایش رفتم چشمم به نگین (نوه ۸ ساله) افتاد که شاهد ماجرا بود. بنابراین دست و پای دختر بچه را بسته و پس از آزار و اذیت، او را نیز به قتل رساندم تا راز جنایت فاش نشود.
بقیه در ادامه مطلب…
پس از اعترافهای تکان دهنده عامل جنایت هولناک، قضات شعبه ۷۷ دادگاه کیفری استان تهران او را به اتهام ۲ فقره قتل عمد و آزار و اذیت دختر بچه به ۳ بار اعدام در ملاء عام، ۱۰سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کردند.این حکم از سوی قضات دیوان عالی کشور نیز تایید شد و با استیذان آن از سوی رئیس قوه قضاییه مرد جنایتکار ساعت ۶ صبح فردا در محل جنایت به دار مجازات آویخته می شود.

تصاویر اعدام فردا جهت  تامل بازددی کنندگان در سایت قرار خواهد گرفت.

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۳ آبان ۱۳۹۰