photo اعدام متجاوزین در مشهد ۲۷ دی

امروز علاوه بر اجرای حکم شلاق دو متجاوز در سمنان دو متجاوز  یکی در سبزوار و یکی در مشهد اعدام شدند. آقای اردکانیان ، دبیر کمیته اطلاع رسانی دادگستری خراسان رضوی در این زمینه اعلام نمودند که حکم اعدام این ۲ متجاوز به عنف در سبزوار و درملا عام و در محل وقوع جنایت و در مشهد در محل زندان مرکزی انجام شد.( یکی از این احکام در محوطه زندان مرکزی مشهد و دیگری در ملاء عام و در محل وقوع جرم در سبزوار اجرا شد. اجرای حکم در استادیوم ورزشی سبزوار انجام گرفته است و چند هزار تماشاگر برای مشاهده این اعدام بر روی سکوهای ورزشگاه مستقر شدند)

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۲۷ دی ۱۳۹۱