photo اعدام های امروز در کرج ۲۷ مرداد ۹۲

سه متجاوز به عنف و سارق امروز در محمدشهر،میدان طالقانی و فردیس کرج به دار مجازات آویخته شدند. پس از اجرای حکم مردم از قاطعیت دستگاه قضایی و پلیس در برخورد با متجاوزان و نا امن کنندگان امنیت جامعه با شعارهایی تشکر کردند.متاسفانه تصاویری از این اعدام ها در دست نمی باشد.

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۲۷ مرداد ۱۳۹۲