photo الینا و مهدی بچه های حامد کمیلی

حامد کیمیل در یک اقدام زیبا سرپرستی دو بچه ی یتیم به اسم الینا که یک و ماه و نیمه است و محمد مهدی که فقط ۲۰ روز دارد را بر عهده گرفت. ای کاش همه ی هنرمندان و قشر مرفع جامعه دست به چنین اقداماتی بزنند و این فرهنگ در بین هنرمندان رواج پیدا کند.

 

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۶ شهریور ۱۳۹۱