photo امروز شمس الشموس است روز اجابت دعا

امروز ۱۹ فروردین ماه ۹۲ مصادف است با شمس الشموس روزی که از ساعت ۱۱ صبح تا ۱۱ شب خورشید طوری در آسمان قرار میگیرد که حاجتها برآورده می شود. آداب دعا در این روز چنین است که باید سوره شمس را بخوانید و پس از پایان هر ایه بگویید:

یا شَمس الشُموس یا اَنیس النُفوس اَدرِکنی

سپس به نمک یا اب فوت کنید.

التماس دعا

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۱۹ فروردین ۱۳۹۲