photo انتقادات محمد علی کشاورز از ابتذال در سینما در بستر بیماری

محمد‌علی کشاورز که این روزها سریال پدر سالار او در شبکه ی آی فیلم پخش می شود و طرفدارن زیادی دارد در بیمارستان آتیه تهران بستری شده است. علت بستری شدن او جراحی استخوان ران می باشد و خوشبختانه حال عمومی اش خوب است. او در برابر این پاسخ که چرع به دنیای بازیگری بر نمی گردید چنین گفت :پیشنهاد بازی زیاد دارم اما دوست ندارم به دنیای بازیگری برگردم، به دلیل اینکه سناریوها خیلی بد شده و روابط نامشروع هم در آن خیلی زیاد شده است. نمی‌خواهم آبروی ۸۰ ساله‌ام از بین برود و در انتها اعلام کرد : آرزو دارم مردم ما همیشه سرافراز، سربلند، باسواد و بانشاط باشند. مردم ما بهترین مردمان دنیا هستند. باور کنید مردمی به خوبی مردم ما نیست، هیچ جا مثل این مردم را نداریم.

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۲۲ فروردین ۱۳۹۱