photo انفجار کارخانه رنگسازی درشهر اندیشه شهریار

پس از انفجار امروز در کارخانه رنگسازی اندیشه و کشته شدن ۴ تن و مجروح شدن دو نفر و هم چنین پس از نشر شایعاتی در باب انفجار این کارخانه در حوزه نظامی ،  فرماندار شهرستان شهریار ، سید عباس جوهری در این زمینه اعلام کرد : امروز به دلایل نامعلوم این کارخانه رنگسازی دچار حریق شد. هم اکنون مسئولان مربوطه در این محل حضور یافتند و علل این انفجار در حال بررسی است.انفجار ناشی از حریق یکی از سوله های کارخانه بوده است. تمامی اخبار در مورد انفجار این کارخانه در حوزه نظامی را تکذیب می کنم و این انفجار تنها به دلیل آتش گرفتن و حریق بخشی از سوله های این کارخانه رنگ سازی است.

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۹ آذر ۱۳۹۱