دوختن دکمه اگر چه کار ساده ای است اما فوت و فنهای خودش را دارد که بد نیست اگر قصد دوختن دکمه را دارید با این آموزش همراه باشید.

photo اگر هنوز بلد نیستید برای کت یا لباس دکمه بدوزید بخوانید

( برای خواندن بقیه مطلب روی کلمه ادامه مطلب در زیر کلیک کنید)

به کمک یک سوزن و نخ دولا از پشت پارچه شروع به سوزن زدن کنید. مطابق تصویر.

photo اگر هنوز بلد نیستید برای کت یا لباس دکمه بدوزید بخوانید

مرحله دوم دوخت دکمه کت و یا ژاکت

خلال دندان را طوری زیر دو رشته نخ قرار دهید که آسیبی به نخ نزند. برای بار آخر نخ و سوزن را از یکی از سوراخ ها رد کرده ولی سوزن را در پارچه فرو نکنید. سپس نخ را برای اینکه محکم شود بکشید. مطالبق تصویر

photo اگر هنوز بلد نیستید برای کت یا لباس دکمه بدوزید بخوانید

مرحله سوم دوخت دکمه کت و یا ژاکت

نخ را چند بار به آرامی دور کوکی که در پشت دکمه زدید به چرخانید و در انتها یک گره ظریف بزنید. مطابق تصویر

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۱۱ اسفند ۱۳۹۵