photo ایا خدیجه سلطان خواهر سمر است + عکسهای او در حریمه سلطان

به افرادی که پرسیده اند سمر خواهر خدیجه سلطان است باید گفت که خیر . بازیگر نقش خدیجه elma Ergec  نام دارد و اصلتا آلمانی است او ۳۳ سال سن دارد و علاوه بر بازیگری یک پزشک مشهور نیز می باشد. ( مدرک پزشکی خود را از دانشگاه Westfalia Wilhems Universitesy در مونستر گرفته است). در ضمن او طراح و مدل لباس است.

photo ایا خدیجه سلطان خواهر سمر است + عکسهای او در حریمه سلطان

photo ایا خدیجه سلطان خواهر سمر است + عکسهای او در حریمه سلطان

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۱۹ شهریور ۱۳۹۱