photo این ملکه ی زیبایی یک روز پسر بود …

ملکه ی زیبایی کانادا امسال پسری بود که تغییر جنسیت داده و پسر شده بود. جن تالاکوا  پسری است که با زیبایی بی نظیر خود عنوان دختر شایسته کانادا و سوپر مدل کانادایی شد. او ۲۳ ساله است و ذاتا یک مرد متولد شده است اما به تازگی تغییر جنسیت داده و موفق به کسب عنوان دختر شایسته در کانادا شد. ظاهرا به خاطر اینکه او اصالتا یک زن نبود اجازه حضور در رقابتهای جهانی به وی داده نمیشد اما با کمیسیونی که سازمان مربوط به برگزاری این رقابتها برگزار کرد نتیجتا اجازه داده شد تا او بتواند در رقابتهای جهانی حضور پیدا کند.

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۲۰ فروردین ۱۳۹۱