photo بسته شدن گوگل به خاطر اعتراض به فیلم بی گناهی مسلمانان

طبق اطلاعات به دست آمده به احتمال زیاد تا ساعاتی دیگر گوگل در ایران بسته شود تا بدین وسیله ایران اعتراض خود را به فیلم بی گناهی مسلمانان که در یوتیوپ گوگل قرار داده شده نشان  بدهد . مدت بسته ماندن گوگل بستگی به مدتی دارد که این فیلم در یوتیوپ باقی بماند. این خبر توسط بعضی از سایتها منتشر شده و هنوز نمی توان گفت که کاملا درست است یا خیر !!!

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۲ مهر ۱۳۹۱