photo به زودی اعدام زورگیران دستگیر شده اخیر در تهران

سرانجام حکم نهایی زورگیران که اخیرا فیلم زورگیری آنها پخش شده بود ، اعلام گشت طبق این حکم ، ۲ تن از زورگیران به اعدام در ملا عام و دو نفر دیگر به ۱۰ سال حبس + ۵ سال تبعید + ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند. احکام صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض است.

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۱۳ دی ۱۳۹۱