داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه اطلاع رسانی بیمه آتیه سازان به نشانی www.atiyesazan.ir نام نویسی کنند.بنی عقیل گفت: بازنشستگان پس از نام نویسی و اطلاع رسانی بیمه آتیه سازان باید با مراجعه به منطقه آموزش و پرورش محل سکونت شان، کارت بیمه طلایی خود را دریافت کنند.وی افزود : بازنشستگانی هم که از مزایای بیمه تکمیلی برخوردارند می توانند مشمول بیمه طلایی شوند.
بقیه در ادامه مطلب….
آقای بنی عقیل گفت : پیرو تاکید وزیر آموزش و پرورش؛ بهره مندی فرهنگیان بازنشسته از بیمه طلایی همانند فرهنگیان شاغل ، از ابتدای مرداد آغاز اما مدتی متوقف و دوباره از سرگرفته شد.

قرار داد بیمه طلایی فرهنگیان بازنشسته و خانواده تحت تکفل آنان میان وزارت آموزش و پرورش و شرکت آتیه‌ سازان حافظ امضا شده است.

قرارداد بیمه طلایی فرهنگیان شاغل نخستین بار پارسال بین بیمه ایران و وزارت آموزش و پرورش برای ارائه خدمات درمانی امضا شد.

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۲۴ مرداد ۱۳۹۰