photo تزیین میز یلدا برای تازه عروس

عروس خانمهای جوان و خوش صلیقه می توانند برای اینکه هنر خود را به رخ اقوام شوهر بکشند هم چین میزی را برای شب یلدا آماده کنند. ما بقی عکسها در ادامه مطلب است.

photo تزیین میز یلدا برای تازه عروس

photo تزیین میز یلدا برای تازه عروس

photo تزیین میز یلدا برای تازه عروس

photo تزیین میز یلدا برای تازه عروس

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۲۱ آذر ۱۳۹۱