یک دستگاه خودروی سواری زانتیا به علت سرعت زیاد و عدم توانایی راننده در کنترل آن، با گاردریل محافظ اتوبان برخورد کرد.در این حادثه به علت وارد شدن گاردریل به داخل خودرو، متاسفانه هر دو پای زن جوان راننده بطور کامل قطع شد به دلیل وخامت حال این  زن به از طریق امداد هوایی اورژانس به تهران منتقل شدند.

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۱۴ آبان ۱۳۹۰