photo تصاویری از تهران قدیم/ عکسهای قدیمی تهران

 

بقیه در ادامه مطلب….

 

photo تصاویری از تهران قدیم/ عکسهای قدیمی تهران

 

استخر امجدیه

 

photo تصاویری از تهران قدیم/ عکسهای قدیمی تهران

 

بانک بازرگانی

 

photo تصاویری از تهران قدیم/ عکسهای قدیمی تهران

 

سپه سالار

 

photo تصاویری از تهران قدیم/ عکسهای قدیمی تهران

 

باغ شاه

 

photo تصاویری از تهران قدیم/ عکسهای قدیمی تهران

 

بازار تهران

 

photo تصاویری از تهران قدیم/ عکسهای قدیمی تهران

 

هتل تهران

 

photo تصاویری از تهران قدیم/ عکسهای قدیمی تهران

 

فرودگاه مهراباد

 

photo تصاویری از تهران قدیم/ عکسهای قدیمی تهران

 

بانک ملی

 

photo تصاویری از تهران قدیم/ عکسهای قدیمی تهران

 

پیست اسکی آبعلی

 

photo تصاویری از تهران قدیم/ عکسهای قدیمی تهران

 

سینما گلدن سیتی

 

photo تصاویری از تهران قدیم/ عکسهای قدیمی تهران

 

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۱۶ شهریور ۱۳۹۰