photo تعرفه ماهانه درمان اعتیاد با متادون در مراکز خصوصی و دولتی

تعرفه های درمانی اعتیاد در مراکز خصوص و دولتی برای آبان ماه ۱۳۹۱ اعلام شد بر اساس این خبر ، تعرفه ماهانه درمان اعتیاد با متادون در مراکز درمان خصوصی ۸۶ هزار و ۴۰۰ تومان و در مراکز دولتی ۵۴ هزار و ۷۰۰ تومان در نظر گرفته شد. این تعرفه‌ها با احتساب هزینه دارو تعیین شده برای مدت زمانی ۳۰ روز می باشد.( متادون به خانواده شبه افیونی‌ها ( اپیوئید) تعلق دارد و بیشترین کاربرد آن در درمان وابستگی به سایر شبه افیونی‌ها نظیر هروئین، مورفین و کدئین است .این وابستگی ممکن است به دلیل استفاده از داروهای حاوی کدئین یا مورفین باشد که به دستور پزشک برای تسکین دردهای شدید در بیماری‌های سخت تجویز شده و یا برای کنترل و ترک اعتیاد به تریاک و هروئین به کار رود.متادون یک شبه افیونی مصنوعی است و آن را از مواد شیمیایی در آزمایشگاه به دست می‌آورند .کلا شبه افیونی‌ها یا طبیعی هستند مانند مورفین و کدئین که فرآورده‌های طبیعی بوته خشخاش می‌باشند و یا نیمه مصنوعی‌اند)

 

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۱۰ آبان ۱۳۹۱