photo تعمیرات اولیه خودرو وقتی خراب می شود را یاد بگیرید

بهتر است به عنوان یک خودرو با تعمیرات اولیه خودرو اشنا باشید حتما یک روز بکار شما خواهد آمد. وقتی اتومبیل شما خراب شد و روشن نشد می توانید با صبر و حوصله عیب موتور را حدس بزنید و آن را برطرف کنید. برای شروع، قبل از هر کاری ساسات را کمی بکشید. اگر موتور به کار خود ادامه داد معلوم می شود عیب در قسمت سوخت رسانی است. در غیر این صورت اشکال در قسمت جرقه زنی است. برای برطرف کردن هر دو نوع عیب فوق، به شرح ذیل عمل کنید.

( برای خواندن بقیه مطلب روی کلمه ادامه مطلب در زیر کلیک کنید)
● کنترل سیستم سوخت رسانی:ابتدا لوله متصل به باک و بنزین را پیدا کرده و لوله را از طرف پمپ در بیاورید. سطح لوله را نسبت به سطح باک کمی پایین تر بگیرید. اگر مایع بنزین جاری شد باک بدون عیب است، اگر بنزین جاری نشد باک گرفته است.در صورت گرفتگی باک می توانید با فوت کردن به داخل لوله، گرفتگی را برطرف کنید.اگر عیب از باک نبود. لوله بنزین را که از پمپ بنزین به کاربراتور وصل شده، از جای خود ( کاربراتور) در بیاورید سر لوله را به طرف خارج موتور بگیرید. تک استارت بزنید، اگر مایع بنزین بدون حباب جهید، پمپ سالم است، در غیر این صورت توری صافی بنزین گرفته است. با فوت کردن یا باد گرفتن، عیب برطرف می شود. در صورت بیرون آمدن مایع بدون حباب از لوله پمپ و روشن نشدن آن، عیب در کاربراتور است.با باز کردن هواکش و حرکت پیستون کاربراتور به طرف بالا، (در صورت داشتن گیر با روغن عیب را برطرف کنید) موتور روشن خواهد شد.
● کنترل سیستم جرقه زنی:اولین کنترل و بررسی را از وایرها،دلکو و کویل شروع کنید. در ابتدا دقت کنید که وایرها از جای خود بیرون یا قطع نشده باشند.در دلکو را از جای خود جدا کرده و دقت کنید که ترک نداشته باشد. از کسی کمک بخواهید که به خودرو تک استارت بزند. در حالت فوق، چکش برق خواهد چرخید و جرقه آبی رنگی بین دهانه پلاتین دیده خواهد شد.

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۷ دی ۱۳۹۵