photo توضیحاتی در خصوص کاشت گیاهان بهاره نظیر بنفشه ،خورشیدی و …

برای کاشتن گلهای بهاری نظیر بنفشه همیشه بهار و گل خورشیدی و سایر گلهای بهاری معمولاً اگر نشا داشته باشید حدود یک ماه تا ۱۵ روز مانده به عید میکارند . برای بذر هم همینطور هست. بهترین کار برای کاشت این است که خاک را کمی با بیل شخم بزنید (البته کلوخه ها ریز باشد)و کمی هم کود مخلوط کنید و
بعد با آرامی بکوبید تا صاف بشود . بذر را بپاشید، و به اندازه نیم سانتی متر روی آن دوباره کود حیوانی بپاشید .بعد آبیاری کنید البته نه زیاد،  در حدی که همیشه مرطوب باشد تا زمانیکه جوانه بزند و ریشه آن به خاک برود آبیاری مرطب تا زمانیکه خوب در خاک مستقر شده باشه لازم هست.

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۲۸ آذر ۱۳۹۰