photo تکلیف امتحان بچه ها ۱۳ خرداد ۹۱؟

شنبه ۱۳ خرداد ۹۱ ( مابین تعطیلات ) فقط برای مداری تعطیل اعلام شد و به گفته ی مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، امتحاناتی که مقرر بود در این روز برگزار شود به زمان دیگری که از طریق مدارس اعلام خواهد شد، موکول می شود.

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۹ خرداد ۱۳۹۱