photo تکلیف رضا مشخص شد: پیوند کبد

امروز دو شنبه ۱۱ اردیبهشت ، تکلیف رضا داوو نژاد روشن شد. بدن او دیگر به دارو جواب  نمیدهد و علی رغم خوش بین بودن پزشکان به اینکه نیازی به پیوند کبد نیست متاسفانه این اتفاق خواهد افتاد.  پزشک رضا اعلام کرد تا زمانی که او عمل نشود ، خوب نخواهد شد و باید هر چه سریع تر عمل پیوند کبد انجام شود. همگی برای این هنرمند جوان کشور دعا کنیم….

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱