photo ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی www.tax.gov.ir

از امروز ۱۵ بهمن ماه ۹۰ ، کلیه فعالان اقتصادی که در تجارت خارجی یا گمرک جمهوری اسلامی ایران ارتباط دارند لازم است از این سیستم شماره اقتصادی دریافت کنند هم چنین کلیه ی افرادی که خواهان دریافت شماره ی اقتصادی هستند باید به سایت www.tax.gov.ir مراجعه کرده و ثبت نام نمایند. راهنمای کار با این سیستم در همان سایت و همچنین در سایت سازمان امور مالیاتی به نشانی www.intamedia.ir و سایت گمرک به نشانی www.irica.gov.ir قرار داده شده است.  نام نویسی اشخاص حقوقی برای دریافت شماره اقتصادی جدید در این مرحله برای کلیه مودیان اجباری است، زیرا شماره اقتصادی جدید جایگزین شماره قبلی در نظام مالیاتی، گمرکی و اقتصادی کشور خواهد شد. مودیانی که مراحل نام نویسی  الکترونیکی خود را کامل کنند از مزایای تسهیلات خدمات الکترونیکی نظیر دسترسی به نسخه الکترونیکی پرونده مالیاتی، برخورداری از امضای الکترونیکی در فرایندهای مالیاتی، پرداخت الکترونیکی و تسلیم کاملا الکترونیکی اظهارنامه های مالیاتی برخوردار خواهند شد.

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۱۵ بهمن ۱۳۹۰