photo ثبت نام در طرح پزشک خانواده در www.1590.ir

سایت www.1590.ir ، طرح پزشک خانواده برای نام نویسی پزشکان فعال و در روزهای آتی برای نام نویسی خانواده های آغاز می شود. اول پزشکان آمادگی خود را جهت همکاری با طرح از طریق سایت معرفی شده اعلام می کنند و پس از آن خانواده ها.

منبع: واحد مرکزی خبر

 

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۱۴ تیر ۱۳۹۱