photo ثبت نام فرهنگیان برای اسکان نوروز ۹۲ در www.eskan.medu.ir

فرهنگیان باید برای نام نویسی در ستاد اسکان نوروزی به سایت www.eskan.medu.ir یا www.reserve.medu.ir مراجعه نمایند تا بتوانند در ایام نوروز از مزایای آن بهره مند شوند.

 

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۴ بهمن ۱۳۹۱