photo جزییات اخراج استیلی

استیلی که قرار بود دیشب را فکر کند، امروز ساعت ۳ به باشگاه می رود. رویانیان تصمیم برای جدایی را گرفته و استیلی هم این نکته را می داند. تنها مشکل اما توافق است بر سر مسائل مالی. قرارداد استیلی ۳۵۰ میلیون تا پایان سال است که اگر او این فصل را کلا در خانه بنشیند باید باشگاه به او بدهد. باخت ها البته جریمه هاییی به همراه داشته اند که درصدی از این مبلغ کم کرده و حالا استیلی باید توافق کند چیزی نزدیک به ۲۰۰ میلیون از پرسپولیس بگیرد و قصه تمام شود.

بقیه در ادامه مطلب….
هنوز اسم گزینه جایگزین طرح نشده. مسئولان باشگاه حضور گزینه داخلی را به کلی منتفی می دانند. اگر قرار بر استخدام مربی خارجی باشد، اسمی سرشناس راهی تهران می شود.
آخرین خبر موثق از باشگاه این است که همه اعضا برای خداحافظی با استیلی در جلسه ساعت ۳ آماده هستند و از فردا تیم باید زیر نظر مربی موقت تمرین کند.  مربی موقت و نظارت مستقیم علی پروین. البته با حضور سرمربی بزرگ آینده، حوزه اختیارات پروین هم در امور فنی کاهش می یابد و سلطان دوباره به جایگاه مدیریتی بر می گردد.

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۳۰ مهر ۱۳۹۰