photo جمع کردن عروسکهای باربی در بازار به دلیل تهاجم فرهنگی

چندی است که تمام مغازه هایی که عروسکهای باربی را می فروشند پلمپ شده اند و فروش این عروسکها در کشور جرم محسوب می شود این به دلیل بد آموزی این عروسکها به دلیل توجه ی سازندگان آن به تمامی جزییات و فرم بدن اعلام شده است که می تواند ذهن کودکان را منحرف کند. عروسکهای دارا و سارا که جایگزین باربی شده اند دیگر چنین مشکلی نخواهند داشت اما هنوز نتوانسته اند در قلب کودکان نفوذ کنند.

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۹ بهمن ۱۳۹۰