photo خاتم کاری روی چوب مهم ترین هنر اصفهانی ها

حتما بیشتر شما جعبه های خاتم کاری شده ی اصفهان را دیده اید که از زیبایی چشم نوازی بهرمند می باشند. کار خاتم نقشهای هندسی تشکیل شده از مثلثهای سه پهلو  است که از عاج، استخوان، چوب و مفتول برنج ساخته شده و معمولاً به ضخامت ۲ میلی متر در سطح خارجی یا سطح داخلی و خارجی اشیاء چوبی چسبانده می شود. این هنر امروزه در شیراز رواج بیشتری دارد. در اصفهان علاوه بر اشیاء خاتم که به شیوه شیرازی می سازند قسمتی از مصنوعات خاتم را با نقره و مینا سازی توأم کرده اند که در شیراز وجود ندارد. مثلاً جعبه های خاتمی که رویه آن را نقاشی مینیاتور می کنند و روی آنرا روغن می زنند.

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۱۳ مرداد ۱۳۹۱