photo خانم هایی که دچار ورم انگشتان دست و قوزک پا هستندبخوانند:

اگر انگشتر شما برایتان تنگ می شود و مدام دچار ورم قوزک پا می شوید باید در مصرف بی رویه ی نمک تجدید نظر کنید. در واقع این ورم در پاها  و انگشتان به دللی تجمع بیش از حد نمک در بدن است.  خانم هایی که دچار ورم قوزک پا و تنگ شدن انگشتر در دستشان هستند، با ایجاد محدودیت در مصرف نمک غذا، ورم های ایجاد شده کاهش می یابد.وی گفت: برای بهبود طعم غذا و کاهش مصرف نمک در هنگام تهیه غذاها باید به جای نمک از سبزی های تازه و معطر، سیر، لیمو ترش، آب نارنج و شوید استفاده کرد.

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۲۵ اسفند ۱۳۹۰