photo دانلود حرفهای جلیلی در برنامه با دوربین ۵ خرداد ۹۲

سعید جلیلی کاندیدای اصولگرا روز گذشته پنجم خرداد ماه در برنامه با دوربین در مورد اهداف خود سخن گفت که می توانید از طریق لینک زیر فیلم کامل حرفهای او را دانلود کنید.

دانلود

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۶ خرداد ۱۳۹۲