طرح امنیت اخلاقی که از خرداد ۹۱ با جدیدتری بیشتری دنبال می شود فقط به دخترها و زنهای بد حجاب اختصاص ندارد و این طرح شامل پسرهای بد پوشش نیز می شود. بقیه عکسها در ادامه ی مطلب….

photo دستگیری پسرهای بد پوشش خرداد ۹۱ photo دستگیری پسرهای بد پوشش خرداد ۹۱

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۴ خرداد ۱۳۹۱