photo دعای مخصوص باز شدن بخت

بخت گشایی دختران و پیدا کردن همسر برای آقایون آیه ۴۱ سوره مبارکه  فاطر (ان الله یمسک السموات و …) را ۴۰ روز روزی ۴۰ بار خوانده شود برای باز شدن بخت دختران  مجرب  مجرب  مجرب  است !!!
بقیه در ادامه مطلب…البته خانم ها بدلیل عذر شرعی نمیتوانند خودشان بخوانند باید کسی برایشان بخواند  ولی برای ازدواج کردن و همسر پیدا کردن هم آقایون میتوانند برای خودشان بخوانند

هم چنین بیشتر بدانید:

نماز جعفر طیار بخواند وپس از آن دعائی که در کتاب زاد المعاد مجلسی آمده که در این هنگام خوانده شود،بخواند و در پی آن به سجده رود و تلاش کند  که حتما گریه کند،گر چه به مقدار کم و همین که چشمش را اشک گرفت حاجتش را از خدا بخواهد .

همچنین حضرت استاد  بار دیگر در پاسخ به چنین  سوالی فرمودند:

ایه(ربنا هب لنا من ازواجنا…اماما،سوره فرقان ایه ۷۴)را فراوان بخوانید.

 

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۱۸ تیر ۱۳۹۰