photo دعا برای چشم نخوردن / دعا برای چشم زخم

ساده ترین دستور برای رفع چشم زخم خواندن سوره ناس و فلق است. در روایات آمده است که پیغمبر(ص) این سوره ها را برای امام حسن و امام حسین به عنوان تعویذ قرائت می کرد. از امام صادق(ع) روایت شده که فرمود است اگر  کسی از شما چیزی از برادرش او را متعجب ساخت سه بار  بگوئید ماشاءالله لا حول و لا قوه الا بالله العلى العظیم. در برخی روایات گفته می شود که تکبیر بگویید تا تأثیر چشم زخم از بین برود.
جدا از خواندن سوره های توصیه شده و دعاهای تعویذ ، ممکن است برخی سنگها هم چنین اثری را برای رفع چشم زخم داشته باشند.

بقیه در ادامه مطلب…
اسفند دود کردن و استفاده از مهره های آبی برای دور کردن چشم زخم مبنای روایی ندارد، موضوعاتی است که توسط مردم به بحث اضافه شده است. همانطور که در احادیث و روایات آمده اصل تأثیر دعا برای دفع چشم زخم قابل انکار نیست، اما باز کردن دکانی برای نوشتن دعا و ادعای دعا نویسی به هیچ وجه قابل قبول نیست، میدان دادن به این افراد نیز گناه محسوب می شود.

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۱۹ مهر ۱۳۹۰