photo دلیل انفجار دیروز در یافت آباد میدان الغدیر

دیروز ۱۰ اردیبهشت ماه سال ۹۱ ، صدای یک انفجار بلند باعث وحشت و نگرانی مردم در یافت اباد  میدان غدیر شد. علت این انفجار حادثه ای بود که در کارگاه یخچال سازی رخ داد که منجر به زخمی شدن دو نفر نیز شد. موج این انفجار درب کرکره ای مغازه ای را از جا کند، شیشه های مغازه های مجاور را شکست هم چنین دو دیوار جانبی زیر زمین این مغازه را تخریب کرد. در حال حاضر کارشناسان آتش نشانی در حال بررسی علت بروز این حادثه هستند.

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱