photo دیدگاه امام علی در مورد غرور هنگام نعمت

بیشتر ما انسانها در زمان فراوانی نعمت یا وقتی در شرایط خوبی قرار میگیریم دچار غرور میشویم. در حالیکه امام علی (ع) فرمودند: باید نعمتى که خدا به بنده ارزانى مى دارد ، سبب فزونى نزدیکى او به بندگان و توجه و مهربانیش به برادرانش گردد . امام علی (ع)در نامه ۵۰ کتاب شریف نهج البلاغه به فرماندهان سپاه خود می فرماید: شایسته است که والى اگر مالى به دستش افتاد یا به نعمتى مخصوص گردید ، نسبت به افراد رعیتش دگرگون نشود . بلکه نعمتى که خدا به او ارزانى مى دارد ، سبب فزونى نزدیکى او به بندگان و توجه و مهربانیش به برادرانش گردد .همچنین امام در مورد مسیولیت های نظامیان نسبت به جامعه می فرماید:بدانید ، حقى که شما بر عهده من دارید ، این است که چیزى را از شما مخفى ندارم ، جز اسرار جنگ را و کارى را بى  مشورت شما نکنم ، جز اجراى حکم خدا را . و حقى را که از آن شماست از موعد خود به تأخیر نیفکنم و تا به انجامش نرسانم از پاى ننشینم و حق شما را به تساوى دهم . چون چنین کردم ، بر خداست که نعمت خود بر شما عنایت کند و بر شماست که از من فرمان ببرید و اگر شما را فرا خواندم درنگ روا ندارید و در انجام دادن کارى ، که صلاح شما را در آن مى  دانم ، قصور مورزید و در راه حق خود را به سختیها افکنید .امام در این باره ادامه می دهد:اگر در آنچه می گویم خلاف روا دارید ، هیچکس در نزد من ، خوارتر و بى  ارج تر از آنکه سر بر تافته و به راه کج رفته است ، نخواهد بود . من او را سخت عقوبت خواهم کرد و او را از عقوبت من رهایى نیست . پس این فرمان را از هر که بر شما امیر است بپذیرید و در آنچه خداوند کارهایتان را بدان به صلاح مى  آورد ، از ایشان فرمان برید .

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۱۸ فروردین ۱۳۹۶