photo رفتار زشت سحر قریشی که موجب اشتباه شهریاری شد
اگر چه تیتر بیشتر خبرها این است که شوخی جنسی زشت شهریاری با سحر قریشی اما شما با مشاهده کلیپ متوجه می شوید که خود خانم قریشی رفتار زننده تری داشتند و موجب شدند که محمود شهریاری نیز دست به این شوخی رکیک بزند و به قول معروف چراغ سبز را به ایشان نشان داده اند.

دانلود

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۲۱ مهر ۱۳۹۵