photo روش ثبت نام جدید برای یارانه در سال ۹۳ و جزییات کامل جزییات دقیق برای نام نویسی یارانه سال ۹۳ اعلام شد که بر اساس آن مردم از ۲۰ تا آخر فرودین ۹۳ فرصت دارند برای ثبت نام یارانه اقدام کنند. ثبت نام از سرپرستان متقاضی نیازمند یارانه نقدی که عدد سمت راست شماره کارت ملی آنها «صفر» است از صبح روز ۲۰ فروردین ماه جاری به طور همزمان در سراسر کشور و از طریق سایت www.refahi.ir و یا از طریق مراکز کمیته امداد، بهزیستی، دفاتر پستی، استانداری ها و فرمانداری ها انجام می شود.همچنین سرپرستان متقاضی نیازمند یارانه نقدی که عدد سمت راست شماره کارت ملی آنها «یک» است نیز باید در روز دوم ثبت نام یعنی ۲۱ فروردین ماه جاری اقدام به نام نویسی در سایت رفاهی کنند. سرپرستان متقاضی نیازمند یارانه نقدی به ترتیب در روزهای بعد: با عدد سمت راست شماره کارت ملی «دو» در روز ۲۲ فروردین عدد «سه» در روز ۲۳ فروردین عدد «چهار» در روز ۲۴ فروردین عدد «پنج» در روز ۲۵ فروردین عدد «شش» در روز ۲۶ فروردین عدد «هفت» در روز ۲۷ فروردین عدد «هشت» در روز ۲۸ فروردین و در نهایت عدد «۹» در روز ۲۹ فروردین ماه جاری انجام خواهد شد.روزهای ۳۰ و ۳۱ فروردین ماه جاری به ثبت نام از سرپرستان خانوارهای متقاضی یارانه نقدی تعلق دارد که در طی ۱۰ روز قبل به هر دلیل موفق به ثبت نام نشده اند.افرادی که در روستاها و مناطقی زندگی می کنند که دسترسی به اینترنت ندارند نیز می توانند به دفاتر خدمات پست و پیشخوان دولت و همچنین شوراهای اسلامی محلی و فرمانداریها، بخشداریها و استانداریها و مراکز کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی مراجعه کنند.

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۱۵ فروردین ۱۳۹۳