photo روش دوختن پرده برای دور تخت خواب (پرده دور تخت )

اگر قصد دارید که مطابق با عکس بالا تخت خود را تزیین کنید این اموزش را بخوانید . همان طور که می بینید این تخت خواب که میتواند چوبی یا فلزی باشد با چارچوبی که دور آن قرار گرفته است. چندین متر از پارچه توری و یا حریر روی چارچوب و به دور تختخواب آویزان شده است. پارچه تور در دوسوی چارچوب دسته و جمع شده به گونه ای که چین خورده است. حسن این طرح آن است دوختن ندارد و پارچه به صورت رها و آزادانه روی چارچوب پهن می شود. پرده کمی بلندتر از ارتفاع چارچوب برش خورده طوری که مقداری از آن به روی زمین کشیده می شود. پرده بالای سرخت تکه بر دوزی شده زیبایی دارد و وقتی که پرده ها به کناری کشیده شود مانند تابلوی زیبایی خودنمایی می کند.چندنکته برای یادآوری به هنگام برش و دوختن : تخت پرده های کناری و انتهایی پارچه را حدود ۷ـ۸سانتیمتر بلندتر از اندازه ریل تا کف زمین در نظر بگیرید و ببرید. از تمام پهنای پارچه استفاده کنید به اندازه ۱‎/۵برابر پهنای تخت باید برای پهنای پرده محاسبه کنید و هر چهارطرف پارچه ها را با کمترین مقدار تا کنید و بدوزید. فقط تکه سرتخت را درز بگیرید و بقیه تخته پارچه ها به صورت تکه تکه آویزان می شود. برای تهیه نوار به اندازه ۴۰*۷ سانتیمتر از پارچه ببرید.

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۳ بهمن ۱۳۹۰