شماره تلفن شرکت رجا : تلفن ۱۳۹

شماره پیامک ۳۰۰۰۱۳۹ شرکت رجا نیز آماده دریافت نظرها، انتقادها و پیشنهادهای متقاضیان خرید بلیت و سفر با قطار است.

برای ورود به شرکت رجا کلیک کنید.

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۹ مهر ۱۳۹۰