photo سهمیه بنزین ابان ۹۰

آبان ماه امسال سهمیه و قیمت بنزین خودروهای شخصی هیچ گونه تغییری نسبت به مهرماه ندارد به طوری که برای دومین ماه فصل پاییز هم ۶۰ لیتر بنزین با قیمت نیمه یارانه ای ۴۰۰ تومانی برای کارتهای هوشمند سوخت خودروهای شخصی پیش بینی شده است.

بقیه در ادامه مطلب…

جزئیات سهمیه بنزین  خودروها به شرح زیر است:
آژانس بنزینی؛ سهمیه ماهانه : ‌۳۰۰ لیتر.
آژاانس ال.پی.جی سوز؛ سهمیه ماهانه : ۲۰۰ لیتر.
آژانس دوگانه سوز؛ سهمیه ماهانه : ۲۰۰ لیتر.
مسافربر شخصی بنزینی؛ سهمیه ماهانه : ۳۰۰ لیتر.
مسافربر شخصی دوگانه سوز؛ سهمیه ماهانه فعلی: ۲۰۰ لیتر.
مسافربر شخصی ال.پی.جی سوز؛ سهمیه ماهانه : ۲۰۰ لیتر.
آموزشگاه رانندگی بنزینی؛ سهمیه ماهانه : ۳۰۰ لیتر.
آموزشگاه رانندگی دوگانه سوز؛ سهمیه ماهانه فعلی: ۲۰۰ لیتر.
کامیون و کامیونت بنزینی؛ سهمیه ماهانه : ۴۰۰ لیتر.
کامیون و کامیونت دو گانه سوز؛ سهمیه ماهانه : ۲۰۰ لیتر.
دستگاه‌های عمومی بنزینی؛ سهمیه ماهانه فعلی: ۱۰۰ لیتر.
دستگاه‌های عمومی دوگانه‌سوز؛ سهمیه ماهانه : ۱۰۰ لیتر.
آمبولانس بنزینی؛ سهمیه‌ ماهانه : ۷۵۰ لیتر.

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۳۰ مهر ۱۳۹۰