photo سوختگی بیش از نیمی از مردم شهر حیف نون

متاسفانه پس از ورود ضریح مقدس امام حسین (ع) به شهر حیف نون ، تعداد زیادی از مردم این شهر دچار سوختگی شدند. چرا که سعی داشتند لوله ی اگزوز کامیون حامل ضریح را ببوسند !!!

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۲۵ آذر ۱۳۹۱