photo سوهان کشیدن برای دندان های….

سوهان کشیدن به دندانهای این موجود کوچک واقعا دیدنی است این اقدام در یک باغ وحش بزرگ در استرالیا انجام شده استphoto سوهان کشیدن برای دندان های….

همان طور که می بینید یک بچه ی اسب آبی است که به دندانهایش سوهان زده می شود.

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱