photo سیر را آسان پوست بگیرید

اگر می خواهید سیر پوست بگیرید، بدون این که سیر با پوست دستتان تماس پیدا کند و آن را بسوزاند، می توانید سیرها را برای ۱۵ تا ۲۰ ثانیه درون فر قرار دهید.
خواهید دید که پس از آن پوست سیر به راحتی جدا می شود.

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۹ تیر ۱۳۹۰