photo صورت زشت الناز شاکر دوست قبل از عمل دماغ

الناز شاکر دوست بازیگر ۳۰ ساله ی ایرانی که شهرت خودش را بیشتر مدیون زیبایی اش است تا هنر بازیگری اش و البته این زیبایی را هم مدیون پزشک جراحش است که بینی اش را این چنین خوش تراشید. البته توانایی ها و استعدادهای این بازیگر نباید نادیده گرفته شود چرا که هر چهره ی زیبایی هم در سینما به موفقیت نرسید.

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۱۶ شهریور ۱۳۹۱